logo
KAUNIS JA LAADUKAS, ELINIKÄINEN VINYYLIULKOVERHOUS
 

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki ( 523/1999 ) 10 § ja 24 §

 

1.Rekisterinpitäjä
Vinyylitalo Oy
Y-tunnus 2321534-6 Paloluomantie 84
61360 Mieto
040-5300955


2.Yhteyshenkilö
Jukka Toivola
040-5300955
jukka.toivola@vinyylitalo.fi


3.Rekisterit
A, Passeli Laskutus-ohjelma
B. Google Drive kansio ( sopimukset tallennettuna )
C. Rti:n Tietojärjestelmän asiakkaat ( Rekisterin pitäjä RTI Suomi, käsittelijä Vinyylitalo Oy )
D. Op:n Rahoitusverkkopalvelu ( Rahoitus hakemukset )
E. Internetin kautta täytettävä tarjouspyyntölomake.

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
A. Tiedot tallentuvat järjestelmään laskutusta varten ja myöhempää kontaktointia varten
B. Sopimukset tallennetaan mahdollisia takuuasioita varten tai jos myöhemmin halutaan esimerkiksi tarkistaa tarkemmat myydyt värit, urakan sisältö yms.
C. Käytetään suoramarkkinointi tarkoitukseen mikäli asiakas on sille luvan antanut.
D. Käytetään kun haetaan asiakkaalle rahoitusta hankintoihin.
E. Otetaan asiakkaaseen yhteyttä mahdollista tarjouspyyntöä varten.

 

5. Rekistereiden tietosisältö ja säilytysaika
A. Nimi, osoite, puhelinnumero, sposti. Säilytysaika 50 vuotta ( takuu aika )
B. Nimi, osoite, puhelinnumero, sposti. Säilytysaika 50 vuotta ( takuu aika )
C. Nimi, osoite, puhelinnumero, sposti. RTI hallitsee säilytysaikaa
D. Nimi, osoite, puhelinnumero, sposti, tulo, meno, taloudellinen tilanne tiedot, poistuu järjestelmästä 3kk kuluttua kun rahoitusta on haettu ( OP hallitsee )
E. Asiakkaan omat antamat tiedot, tiedot eivät tallennu järjestelmään. Poistetaan sähköposti ilmoitus kun asiakkaaseen otettu yhteyttä.

 

6. Tietojen säännönmukiset luovutukset
A. Ei luovuteta ulkopuolisille
B. Tietoja käsittelee vain vinyylitalo Oy:n henkilökunta alue-edustajille mahdollista antaa tarkastuslupa
myöntämällä käyttöoikeuden sekä asentaja yhteistyökumppaneille. Osapuolien välillä on solmittu tietojen
salassapito sopimus ja ohjeistettu asiasta sähköpostilla.
C. Vinyylitalo Oy:n henkilökunta, alue-edutaja(t), puhelinbuukkari. Osapuolien välillä salassapitosopimus ja asiasta ohjeistettu sähköpostilla.
D. Ohjelmaan on OP luonut omat käyttäjä tunnukset Jukka Toivolalle ja Mika Lahtiselle rahoitupäätöksen
tekoa varten. Salassapitosopimus tehty alue-edustaja Mika Lahtisen kanssa tietojen luovuttamisesta
ulkopuoliselle taholle.
Yleistä: Vinyylitalo Oy ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Osoite tiedot luovutetaan kuljetusliikkeelle lähetyksen toimittaista varten ja esimerkiksi perintätoimistolle perintätoimenpiteitä varten. Asiakkaan henkilötunnuksia ei kirjata sopimuksiin ylös vaan luottotiedot tarkistetaan tarvittaessa paikan
päällä asiakkaan todistaessa henkilöllisyytensä.
E. Alue-edustajalle.


7. Tietojen siirto Eu:n ulkopuolelle.
A. ei luovuteta eu:n ulkopuolelle
B. Luovutetaan Eu:n ulkopuolelle ( tallennettuna googlen pilvipalveluun ) C. Ei luovuteta Eu:n ulkopuolelle
D. Ei luovuteta Eu:n ulkopuolelle
E. Ei luovuteta eu:n ulkopuolelle

 

8. Rekistereiden tietoturva suojaukset.
A. Suojattu salasanalla ja käyttöjärjestelmän tietoturvalla
B. Suojattu salasanalla ja käyttöjärjestelmän tietoturvalla
C. Suojattu salasanalla ja käyttöjärjestelmän tietoturvalla
D. Suojattu salasanalla ja käyttöjärjestelmän tietoturvalla
Vinyylitalo Oy:n on myös mahdollista peruuttaa/ muuttaa käyttöoikeuksia jos tapahtuu väärinkäytöksiä
rekistereiden käytössä. Paperisia kopioita pyritään välttämään mutta alkuperäiset sopimukset säilytetään ja pidetään lukollisessa kaapissa Vinyylitalo Oy:n toimistolla.
E. Suojattu käyttöjärjestelmän tietoturvalla.

 

10.Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä rekisterissä on ilmoittamalla siitä
rekisterinpitäjälle, tiedot toimitetaan joko paperisena tai sähköisenä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai sähköpostilla ( henkilöllisyys todistettava )

 

11. Oikeus vaatia tietojen korjaamista tai poistamista.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen korjaamista tai poistamista huomioiden sen että takuu aika
tuotteilla on 50 vuotta joten sen vuoksi joudumme säilyttämään osan tiedoista takuuajan. Tietojen
poistamista/ korjaamista on pyydettävä kirjallisesti kirjeellä tai sähköpostilla ( henkilöllisyys todistettava ) rekisterinpitäjältä.

 

12. Muut mahdolliset oikeudet.
Henkilötietolain 30§ mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa tai muuta markkinointia sekä esimerkiksi asiakastyytyväisyys tutkimusta varten. Kiellot on tehtävä rekisterin ylläpitäjälle kirjallisesti tai sähköpostilla.


Kurikassa 8.5.2018

 

 

 

Kysy ilmainen arvio

Kysy ilmainen arvio

älätäytä
älävaihda

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.
Voit myös jättää tällä lomakkeella
muun kysymyksen / palautteen.