Tietosuojaseloste (päivitetty 9.3.2022)

Henkilötietolaki ( 523/1999 ) 10 § ja 24 §

1.Rekisterinpitäjä
Vinyylitalo Oy
Y-tunnus 2321534-6
Paloluomantie 84
61360 Mieto
040-5300955

2.Yhteyshenkilö
Jukka Toivola
040-5300955
[email protected]

3.Rekisterit
A, Fennoa laskutusohjelma
B. Google Drive kansio ( sopimukset tallennettuna )
C. Hubspot asiakkuus hallinta ohjelma
D. Op:n Rahoitusverkkopalvelu ( Rahoitus hakemukset )
E. Internetin kautta täytettävä tarjouspyyntölomake.
F. Active campaign markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
A. Tiedot tallentuvat järjestelmään laskutusta ja asiakasrekisteriä varten
B. Sopimukset tallennetaan mahdollisia takuuasioita varten tai jos myöhemmin halutaan esimerkiksi tarkistaa tarkemmat myydyt värit, urakan sisältö yms.
C. Käytetään asiakasrekisteröintiin ja mahdolliseen yhteydenpitoon asiakkaaseen myöhemmin.
D. Käytetään kun haetaan asiakkaalle rahoitusta hankintoihin.
E. Käytetään suoramarkkinointiin

5. Rekistereiden tietosiältö ja säilytysaika
A. Nimi, osoite, sposti. Säilytysaika 50 vuotta ( takuu aika )
B. Nimi, osoite, puhelinnumero, sposti. Säilytysaika 50 vuotta ( takuu aika )
C. Nimi, osoite, puhelinnumero, sposti, sopimukset 50 vuotta ( takuu aika )
D. Nimi, osoite, puhelinnumero, sposti, tulo, meno, taloudellinen tilanne tiedot, poistuu järjestelmästä 3kk kuluttua kun rahoitusta on haettu ( OP hallitsee )
E. Mikäli asiakkaaseen otetaan yhteyttä niin tiedot tallentuvat asiakashallinta järjestelmään. Säilytysaika riippuen siitä miten jatkossa edetään asiakkaan kanssa.
F. Nimi, osoite, puhelin, sähköposti. säilytysaika riippuu asiakkaan profiilista.

6. Tietojen säännönmukiset luovutukset
A. Ei luovuteta ulkopuolisille
B. Tietoja käsittelee vain vinyylitalo Oy:n henkilökunta alue-edustajille mahdollista antaa tarkastuslupa myöntämällä käyttöoikeuden sekä asentaja yhteistyökumppaneille. Osapuolien välillä on solmittu tietojen salassapito sopimus ja ohjeistettu asiasta sähköpostilla.
C. Vinyylitalo Oy:n henkilökunta, alue-edutajat. Osapuolien välillä salassapitosopimus ja asiasta ohjeistettu sähköpostilla.
D. Ohjelmaan on OP luonut omat käyttäjä tunnukset Jukka Toivolalle ja Mika Lahtiselle rahoituspäätöksen tekoa varten. Salassapitosopimus tehty alue-edustaja Mika Lahtisen kanssa tietojen luovuttamisesta ulkopuoliselle taholle.
Yleistä: Vinyylitalo Oy ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Osoite tiedot luovutetaan kuljetusliikkeelle lähetyksen toimittaista varten ja esimerkiksi perintätoimistolle perintätoimenpiteitä varten. Asiakkaan henkilötunnuksia ei kirjata sopimuksiin ylös vaan luottotiedot tarkistetaan tarvittaessa paikan päällä asiakkaan todistaessa henkilöllisyytensä.
E. Alue-edustajalle.
F. Ei luovuteta ulkopuolisille.

7. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle.
A. Ei luovuteta EU:n ulkopuolelle
B. Luovutetaan EU:n ulkopuolelle ( tallennettuna googlen pilvipalveluun )
C. Luovutetaan EU:n ulkopuolelle ( Hub spot )
D. Ei luovuteta EU:n ulkopuolelle
E. Ei luovuteta EU:n ulkopuolelle
F. Luovutetaan EU:n ulkopuolelle ( active campaign )

8. Rekistereiden tietoturva suojaukset.
A. Suojattu salasanalla ja käyttöjärjestelmän tietoturvalla
B. Suojattu salasanalla ja käyttöjärjestelmän tietoturvalla
C. Suojattu salasanalla ja käyttöjärjestelmän tietoturvalla
D. Suojattu salasanalla ja käyttöjärjestelmän tietoturvalla
Vinyylitalo Oy:n on myös mahdollista peruuttaa/ muuttaa käyttöoikeuksia jos tapahtuu väärinkäytöksiä rekistereiden käytössä. Paperisia kopioita pyritään välttämään mutta alkuperäiset sopimukset säilytetään ja pidetään lukollisessa kaapissa Vinyylitalo Oy:n toimistolla.
E. Suojattu käyttöjärjestelmän tietoturvalla.
F. Suojattu salasanalla ja käyttöjärjestelmän tietoturvalla

10.Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä rekisterissä on ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle, tiedot toimitetaan joko paperisena tai sähköisenä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai sähköpostilla ( henkilöllisyys todistettava )

11. Oikeus vaatia tietojen korjaamista tai poistamista.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen korjaamista tai poistamista huomioiden sen että takuu aika tuotteilla on 50 vuotta joten sen vuoksi joudumme säilyttämään osan tiedoista takuuajan. Tietojen poistamista/ korjaamista on pyydettävä kirjallisesti kirjeellä tai sähköpostilla ( henkilöllisyys todistettava ) rekisterinpitäjältä.

12. Muut mahdolliset oikeudet.
Henkilötietolain 30§ mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa tai muuta markkinointia sekä esimerkiksi asiakastyytyväisyys tutkimusta varten. Kiellot on tehtävä rekisterin ylläpitäjälle kirjallisesti tai sähköpostilla.

Kurikassa 8.5.2018 ( päivitetty 9.3.2022 )